Struktura

Oddział Lubin Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa  skupia w swoich szeregach ponad
1600 członków zrzeszonych w 15 kołach, działających w oddziałach KGHM Polska Miedź S.A., firmach grupy kapitałowej oraz w firmach działających na rzecz Spółki. W ramach Oddziału działalność swoją prowadzą również koleżanki i koledzy, którzy zakończyli już swoją aktywność zawodową w zakładach KGHM, jak też w zakładach górniczych węgla kamiennego w Nowej Rudzie.