Kontakt

Kontakt

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa
Oddział Lubin
ul. M.Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin

Zarejestrowane pod Nr KRS 0000591675
w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 6922510089
REGON 363238045

Sekretarz Oddziału

Robert Leszczyński
tel. +48 76 747 83 42
e-mail: robert.leszczynski@kghm.com

Konto

Santander Bank Polska S.A. I/O Lubin,
Nr 42 1090 2082 0000 0005 4600 0184