Szkolenia

Seminarium z zakresu:
Opanowywania zagrożeń naturalnych oraz prowadzenia akcji ratowniczych
dla kierowników ruchu zakładu górniczego, dyspozytorów ruchu
i wyższego dozoru ruchu w podziemnych zakładach górniczych.

Lubin, 5-6 października 2020 r.