W piątek 19 kwietnia bieżącego roku, w Lubinie odbyło się piąte już „MIĘDZYPOKOLENIOWE SPOTKANIE GENERAŁÓW”.

Tradycja ta, powołana kilkanaście lat temu przez kol. Pawła Markowskiego, ówczesnego Prezesa Zarządu Oddziału SITG w Lubinie, po kilkuletniej m.in. covidowej przerwie, powróciła do kalendarza ważnych wydarzeń górniczych Zagłębia Miedziowego.

W tym roku, pod oficjalnym patronatem naszego Oddziału SITG, spotkanie zgromadziło ponad pięćdziesiąt „Starych Strzech i „Znamienitych Strzeszyn” wyróżnionych godnością stopnia Generalnego Dyrektora Górniczego.

Spotkanie, przygotowane przez kol. Andrzeja Banaszaka i współprowadzone przez kol. Teodora Haburę, obu z naszego koła Seniora, uroczyście otworzył kol. Prezes Stefan Laskownicki. Głos zabierali m.in. obecny na spotkaniu Wiceprezes KGHM ds. Produkcji Mirosław Laskowski, inicjator cyklu kol. Paweł Markowski oraz gość specjalny kol. Adam Mirek, wieloletni Prezes Wyższego Urzędu Górniczego i były Prezes Zarządu Głównego SITG w Katowicach.

Natomiast głównym celem spotkania były liczne rozmowy między obecnymi i byłymi Prezesami, Dyrektorami i Profesorami: podmiotów, instytucji i uczelni związanych z KGHM, przerywanych pieśniami gwareckimi. Uczestnicy złożyli podpisy na pamiątkowej Karcie obiecując stawiennictwo na kolejnych spotkaniach.