W dniach 14 do 16 czerwca 2024r. przedstawiciele Koła SITG przy KGHM ZANAM S.A. mieli okazję do zapoznania się z technologią górniczą stosowaną w Kopalni Soli „Kłodawa”,  warunkami panującymi w Kopalni oraz specyfiką pracy przy wydobyciu soli.

„Kłodawa” to największa i najgłębsza kopalnia soli w Polsce. Tu wydobywa się najczystszą sól kamienną na świecie o barwie białej i unikalnej różowej – to jedyne złoże tej soli w Europie.

Wydobycie prowadzi się tradycyjną metodą górniczą, która pozwala zachować w pełni naturalne walory kłodawskiej soli.  Na podkreślenie zasługuje fakt, iż KGHM ZANAM S.A. od wielu lat jest dostawcą maszyn górniczych do Kopalni Soli „Kłodawa”. 

Spotkanie miało również na celu budowanie relacji i integrację Członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa. W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele Kopalni Soli „Kłodawa”.

Podczas spotkania wysłuchano także wystąpienia Prezesa Koła SITG przy KGHM ZANAM S.A. – Jerzego Głoda, który przedstawił wielowiekową i bogatą historię wydobycia soli w Europie.