W dniu 20 października 2023 r. w Mysłowicach odbył się XXXI Walny Zjazd SITG, w którym uczestniczyli przedstawiciele SITG Oddział Lubin, gdzie wyłoniono Władze Stowarzyszenia na kadencję 2023 – 2027.

Delegaci dokonali wyboru Prezesa, Sekretarza Generalnego, Wiceprezesów, Członków Rady Krajowej, Członków Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Członków Sądu Koleżeńskiego.

KADENCJA 2023 – 2027

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezes – Kol. Zbigniew LUBOSIK

Sekretarz Generalny – Kol. Natalia LINDNER

Wiceprezesi:

Kol. Cyprian ANTOSZ, Kol. Marzena BAKALARZ – DOROPOWICZ, Kol. Janusz CZARNECKI, Kol. Andrzej KATULSKI, Kol. Kazimierz KOZIOŁ, Kol. Jacek KUDELA, Kol. Radosław ŁUKASIEWICZ, Kol. Grzegorz MIODOŃSKI, Kol. Andrzej NIECHWIEJ.

Członkowie Rady Krajowej:

Kol. Zbigniew LUBOSIK, Kol. Natalia LINDNER, Kol. Cyprian ANTOSZ, Kol. Marzena BAKALARZ – DOROPOWICZ, Kol. Janusz CZARNECKI, Kol. Andrzej KATULSKI,
Kol. Kazimierz KOZIOŁ, Kol. Jacek KUDELA, Kol. Radosław ŁUKASIEWICZ, Kol. Grzegorz MIODOŃSKI, Kol. Andrzej NIECHWIEJ,
Kol. Leonard KLABIS, Kol. Franciszek BUSZKA,
Kol. Henryk SŁOMIAN, Kol. Dariusz PROSTAŃSKI, Kol. Krzysztof BESLER, Kol. Józef KOCZWARA, Kol. Krzysztof KRAUZE, Kol. Stefan LASKOWNICKI, Kol. Kamilla SŁOWIKOWSKA, Kol. Dawid OSOWSKI, Kol. Marian KURPAS, Kol. Wiesław NOJEK, Kol. Henryk GALEK, Kol. Zenon LEHMANN, Kol. Marek SIKORA

Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej:

Kol. Tadeusz JABŁOŃSKI, Kol. Janusz MAKÓWKA, Kol. Andrzej MIKULSKI, Kol. Adam PIELOCH, Kol. Bogdan WOJTKOWSKI.

Członkowie Sądu Koleżeńskiego:

Kol. Tomasz GROCHOWINA, Kol. Robert LESZCZYŃSKI, Kol. Jerzy SŁOCIŃSKI.

GRATULUJEMY WSZYSTKIM CZŁONKOM WYBRANYM DO WŁADZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA !