Turniej tenisowy o Puchar Prezesa SITG oddział Lubin

W imieniu Zarządu SITG Oddział Lubin serdecznie zapraszam na kolejną edycje Turnieju Tenisowego o Puchar Prezesa SITG Odział Lubin.

           Kiedy: 09-10 grudnia 2023 , początek rozgrywek sobota godz.9.00

          Gdzie: hala tenisowa RCS w Lubinie, ul. Buczynowa 1

          Organizator Turnieju : Zarząd SITG Oddział Lubin

          Dyrektor Turnieju : Jan Lasota – KGHM Centrala

          Sędzia Główny Turnieju  : Krzysztof Sobol – O/ZG Lubin

          Uczestnicy : członkowie i sympatycy SITG

          Kategoria: Open PRO – max. 32 uczestników

         Nagrody : dla finalistów, nagrody rzeczowe oraz dyplomy

Zgłoszenia: mailowo na adres: jan.lasota@kghm.com do dnia 01 grudnia 2023 do godz. 15.00. (celem ewentualnego rozstawienia uczestników w drabinkach gier -w zgłoszeniu proszę podać własna ocenę poziomu umiejętności gry w tenisa – np. amator sporadycznie grający, amator systematycznie grający , amator uczestnik turnieji tenisowych SiA /PZT ).

O udziale w Turnieju decyduje kolejność zgłoszeń.

System rozgrywek:  ustala Dyrektor Turnieju – w zależności od ilości zgłoszeń (wstępnie ustalony system pucharowym) oraz warunków reżimu sanitarnego.

Weryfikacja i rozstawienie uczestników, losowanie i kolejność gier odbędzie się w dniu 02 grudnia 2023 o godz. 10.00 (Dyrektor Turnieju e-mailowo/ telefonicznie poinformuje Uczestników o godzinach poszczególnych meczy )

Spotkania sędziowane są przez zawodników miedzy sobą, pod nadzorem Sędziego Głównego , w kwestiach spornych decyduje Sędzia Główny,

Sędzia Główny ustala kolejność rozgrywek , przydzielenie kortu , nadzór nad przebiegiem gier , prowadzenie tabel wyników itp

Wszystkie mecze turniejów odbywają się wedle powszechnie obowiązujących zasad gry w tenisa ziemnego z poniższymi wyjątkami:

      • do dwóch wygranych setów przez danego gracza, z zastrzeżeniem, że seta wygrywa osoba, która jako pierwsza zdobędzie swój czwarty gem

      • przy stanie 3:3 w gemach rozgrywany jest tie-break do 7. zdobytego punktu przez danego gracza (z zachowaniem dwupunktowych przewag)

     • przy stanie 40:40 w gemie decydująca jest tzw. ,,złota piłka”, a stronę na którą zostanie ona posłana wybiera odbierający

     • ewentualny trzeci set to super tie-break do 10. zdobytego punktu przez danego gracza (z zachowaniem dwupunktowych przewag)

 Rozgrzewka przed każdym meczem trwa do 5 min

 Piłki zapewnia Organizator turnieju

Uwaga : dodatkowo w dniu 10.12.2023/ niedziela, planowane jest rozegranie deblowego turnieju pocieszenia , szczegółowy program i formuła gier zostanie uzgodniona i podana w funkcji ilości zgłoszonych par.

Postanowienia końcowe:

  •  Każdy uczestnik biorący udział w Turnieju wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora celem podania wyników do ogólnej wiadomości (zgodnie z Ustawa z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U.Z 2002r. Nr 101,poz.926 ze zm)
  • Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu ubezpieczeń zdrowotnych i następstw nieszczęśliwych wypadków a także za rzeczy pozostawione na obiekcie sportowym.
  • Turniej rozgrywany jest zgodnie z Kodeksem Postępowania Zawodnika, Regulaminem turniejowym PZT oraz Regulaminem kortów RCS Lubin
  • Turniej rozgrywany z zachowaniem obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i reżimu sanitarnego.
  • Organizator zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie.  
  • Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania zawodów.
  • Zgłoszenie do turnieju jest równoznaczne z akceptacja powyższego.

W trakcie trwania Turnieju wszystkich Zawodników ugościmy pysznymi przekąskami / obiadkiem oraz kawą i herbatą.

Ewentualne pytania prosimy kierować na adres jan.lasota@kghm.com

Do zobaczenia na korcie!

REGULAMIN TURNIEJU