W dniu 08 grudnia 2023 r. odbyło się tradycyjne spotkanie Barbórkowe, podczas którego została m.in. przedstawiona informacja na temat działalności naszego Koła w minionym roku. Spotkanie było okazją do uroczystego wręczenia odznaczeń stowarzyszeniowych.
W uznaniu zasług dla rozwoju organizacyjnego i działalności statutowej Stowarzyszenia, Prezydium Zarządu Głównego przyznało  4 odznaki „Zasłużony Działacz SITG”. Podczas spotkania wręczono również legitymacje dla nowych Członków naszego Koła.