W dniach 06-08.10.2023 r. członkowie koła SITG Centrala przy KGHM Polska Miedź S.A. mieli możliwość uczestniczyć w wyjeździe do Kopalni doświadczalnej „Barbara”. Kopalnia Doświadczalna „Barbara” w Mikołowie to najstarsza część Głównego Instytutu Górnictwa, która powstała w 1925 roku. KD „Barbara” to jedyny w Europie poligon doświadczalny, gdzie można przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w dużej skali oraz testować w warunkach rzeczywistych nowe technologie, maszyny i urządzenia do pracy pod ziemią. Pozwala to na prowadzenie prac badawczych i usługowych z zakresu górnictwa, pożarnictwa, budownictwa, obrony cywilnej oraz wielu innych dziedzin.

Członkowie naszego koła, wysłuchali ciekawych referatów przedstawionych przez Kierownictwo kopalni na temat przeprowadzonych badań jakie zostały podjęte celem zminimalizowania wybuchu pyłów węglowych i zagrożeń gazowych w kopalniach węgla kamiennego w Polsce. Po skończonych referatach odbyły się dwa pokazy. Jeden z nich przedstawiał gaszenie wydobywającego się z górotworu metanu za pomocą wody oraz gaśnicy proszkowej. Drugi był symulacją wybuchu pyłu węglowego przeprowadzoną w doświadczalnym chodniku, odzwierciedlającą rzeczywiste warunki w wyrobiskach górniczych, gdzie występują pyły węglowe. Po zakończonej wizycie w Kopalni doświadczalnej „Barbara”, kolejnym punktem wizyty była Kopalnia „Guido” obecnie Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Zwiedzanie Kopalni Guido możliwe jest na dwóch poziomach 170, 320 i podpoziomie 355.  Podczas zwiedzania można zobaczyć jak działa elektryczna maszyna wyciągowa z 1927 roku, zjechać do podziemi szolą (windą) górniczą. Trasy obejmują podziemne wyrobiska z czasów prowadzenia eksploatacji na Kopalni „Guido”. Prezentowane są podziemne stajnie, kaplica św. Barbary, która znajduje się 170 metrów pod powierzchnią ziemi, czy pracujące maszyny górnicze. Natomiast członkowie koła SITG Centrala skorzystali z innej opcji zwiedzania i wybrali podziemną Szychtę, gdzie wykonaliśmy szereg prac górniczych w mrocznych chodnikach węglowej kopalni. Przed zjazdem do Kopalni otrzymaliśmy pełny ekwipunek i strój roboczy, a potem ruszyliśmy w najgłębiej położone rejony Kopalni „Guido” – najniższy punkt trasy znajdował się na głębokości 355 metrów! Trasa wiodła przez obszar ściany wydobywczej nr 4, eksploatowanej w celach szkoleniowo-badawczych w drugiej połowie XX wieku.

Pod czujnym okiem Sztygara mieliśmy do pokonania półtora kilometra górniczymi chodnikami, upady o sporym nachyleniu, wzniosy, zaniżenia i ciasne przejścia. Po wyjściu ze ściany wydobywczej wszyscy mogli sprawdzić swoją kondycję, podchodząc pod stromy upad prowadzący w płytsze rejony Kopalni „Guido”. Zakończenie szychty miało miejsce w Hali Pomp na tradycyjnym Śląskim posiłku celem regeneracji po ciężkiej górniczej pracy.

Po konsumpcji byliśmy w pełni przygotowani na dalszą solidną porcję wrażeń… 😊 do zobaczenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za miło spędzone chwile.

Z pozdrowieniami Zarząd Koła SITG Centrala.