Organizator: STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA ODDZIAŁ
W LUBINIE

Partner wydarzenia: KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. 

Wsparcie sponsorskie zapewnili także producenci maszyn i urządzeń górniczych: KGHM ZANAM z Polkowic oraz firmy
CARBOMECH z Rudy Śląskiej, GRENEVIA z Katowic  i CARBOAUTOMATYKA z Tychów.

Tematem przewodnim spotkania było: „Młoda kadra w polskim górnictwie”. Warto nadmienić, że to już IX Spotkanie z tego cyklu, które po kilkunastu latach powróciło do Lubina, gdzie w 2006 roku ta ogólnopolska inicjatywa miała swój debiut.

Spotkanie rozpoczęło się w czwartek 28 września, gdzie wczesnym rankiem uczestnicy zameldowali się pod szybami kopalń KGHM: ZG Lubin (szyb Rynarcice) oraz ZG Polkowice-Sieroszowice (szyb im. J. Wyżykowskiego). Po niezbędnych przeszkoleniach wymaganych
w kopalni goście zapoznali się z funkcjonowaniem naszych poziemnych kopalń, rozpoczynając od komór maszyn ciężkich, a kończąc na przodku. Zainteresowane osoby, mogły też zapoznać się z technologią i warunkami wzbogacania rud w polkowickim rejonie Zakładów Wzbogacania Rud.

Po intensywnym poranku, wszyscy uczestnicy sesji terenowych spotkali się w KGHM ZANAM w Polkowicach, zakładzie produkującym maszyny górnicze, gdzie zapoznali się z procesem wytwarzania nowoczesnych maszyn górniczych i planami rozwojowymi producenta, w tym dotyczących innowacyjnej oferty elektrycznych wozów dla przemysłu górniczego.

Kolejną atrakcją było miasto Głogów, gdzie uczestnicy zwiedzili jedno z najstarszych polskich miast, zapoznając się z jago zabytkami oraz fascynującą historią.

W drugim dniu odbył się blok konferencyjny w Siedzibie KGHM Polska Miedź S.A. Obrady otworzył Kol. Stefan Laskownicki – Prezes SITG Oddział Lubin który przywitał przybyłych zaproszonych gości i uczestników. Następnie głos zabrał Pan Jan Zimroz – Dyrektor Naczelny ds. Górnictwa oraz Eugeniusz Ragus – Sekretarz Generalny Zarządu Głównego SITG z Katowic.

Po przywitaniu uczestników rozpoczęły się prelekcje obejmujące następujące tematy: „Górnictwo rud miedzi w Polsce”, „Cyfrowe modelowanie na potrzeby geologii górniczej. Przegląd zastosowań w KGHM Polska Miedź S.A.”, „Maszyny z przyszłością w KGHM Polska Miedź S.A”, „Urządzenia średniego napięcia produkcji Carboautomatyka”, „Nowe wdrożenia w górnictwie podziemnym firmy Grenevia”. Sesję podsumował kol. Cyprian Antosz – Przewodniczący Głównej Komisji ds. Młodej Kadry Górniczej prelekcją nt. „Działalność Młodej Kadry SITG”, w której przedstawił w jaki sposób cała inicjatywa Spotkań zatoczyła kilkunastoletnie koło i wróciła do miejsca swojego pierwszego spotkania w Lubnie.

W imieniu SITG Oddział Lubin, Wszystkim uczestnikom spotkania, dziękujemy za miłą atmosferę i możliwość wymiany doświadczeń.
Było technicznie i merytorycznie za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.