W dniu 24 listopada odbyło się spotkanie integracyjne działów pionu Dyrektora ds. Technicznych oraz zaprzyjaźnionych działów z pionu Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu.

Na spotkaniu uczestnicy zapoznali się ze specyfikacją działalności poszczególnych służb. Po uroczystym obiedzie, przystąpiono do międzydziałowej rywalizacji w bowling oraz kręgle.

Wszyscy bawili się wyśmienicie, aż do późnych godzin…