W dniach 8-10 września 2023 r., członkowie Koła SITG działającego przy Centrali wspólnie z członkami kół SITG O/ZG Lubin, O/ZG Rudna, O/ZG Polkowice-Sieroszowice, ZWR, INOVA oraz KGHM ZANAM wzięli udział w obchodach Europejskich Dni Górników, Hutników Geologów i Nafciarzy organizowanych w ramach „Salamandrowych Dni” w Bańskiej Szczawnicy (Słowacja).

Salamandrowe Dni w Bańskiej Szczawnicy celebrują sławę górniczego miasta na Słowacji, które wpisane jest na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i przyrodniczego UNESCO. Początki i dzieje tego starego słowackiego miasta związane są z obfitymi niegdyś złożami rud złota, srebra, żelaza, a przede wszystkim miedzi. Szczawnickie Salamandrowe Dni są okazją do spotkań górników, hutników, geologów i pracowników przemysłu surowcowego. Punktem kulminacyjnym obchodów jest pochód Salamander, który odbywa się zawsze po zmroku, przy świetle pochodni. W pochodzie biorą udział przedstawiciele górniczych miast i gmin, górniczych i hutniczych stowarzyszeń, cechów, bractw grona akademickiego z flagami w uroczystych mundurach i historycznych strojach z całej Europy. Salamandra była pierwotnie uroczystym pochodem studentów Akademii Bańskiej Szczawnicy przy szczególnie ważnych okazjach.

W połowie XX wieku uczelniana tradycja nabrała regionalnego charakteru, a od roku 1993 roku staje się coraz bardziej popularna wśród międzynarodowej społeczności górników i hutników. Dzięki przychylności Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. oraz dyrekcji poszczególnych Oddziałów, członkowie SITG mogli uczestniczyć w tym wielotysięcznym uroczystym pochodzie braci górniczej i hutniczej. Była to również doskonała okazja zaprezentowania wzoru galowego munduru hutniczego, który został wprowadzony w 2023 r. w KGHM Polska Miedź S.A.