W dniach 27-28.10.2023 r. członkowie koła SITG przy ZG Lubin reprezentujący Dział Maszyn Dołowych GC, wzięli udział w warsztatach technicznych w firmie Total DPF Poznań, obejmującym zagadnienia eksploatacji i regeneracja filtrów cząstek stałych DPF.

Przygotowując się do zakupu urządzenia do czyszczenia elementów układów oczyszczania spalin silników wysokoprężnych spełniających najwyższe normy emisji czystości spalin, tj. Stage V, zostały zorganizowane warsztaty techniczne, których celem było szczegółowe zapoznanie się z przebiegiem całego cyklu czyszczenia/mycia oraz suszenia filtrów cząstek stałych, (ang. DPF).

Wysłuchaliśmy ciekawych przykładów oraz spostrzeżeń przedstawiciela firmy w temacie prawidłowej eksploatacji silników wysokoprężnych, oczywiście głównie w zakresie prawidłowej obsługi układów oczyszczania spalin – komentuje Mariusz Koliński – Nadsztygar Maszyn Dołowych. Udział w warsztatach utwierdził nas w przekonaniu, że stosowanie właściwych materiałów eksploatacyjnych oraz wprowadzenie do procedury przeglądowej SMG okresowego czyszczenia filtrów cząstek stałych (DPF), jest koniecznością dla prawidłowej i optymalnej gospodarki najnowszymi maszynami – dodaje inicjator warsztatów technicznych – Gł. Inż. Energomaszynowy Działu GC Artur Nawrot.