Zgodnie z coroczną tradycją, w ostatni piątek listopada, w dniu 24.11.2023r. odbyła się już 50 Jubileuszowa Karczma Piwna Gwarków Noworudzkich, czyli „Złote Gody”. W hali sportowej CTS w Nowej Rudzie-Słupcu przy suto zastawionych stołach i przednim piwie bawiło się pięćset uczestników. Była to okazja do spotkania się byłych górników KWK „Nowa Ruda” i wspomnień o pracy w kopalni, którą zamknięto w roku 2000. Na imprezę przybyło wiele osób z całej Polski, którzy od lat przybywają na noworudzką Karczmę Piwną. Osobom zasłużonym wręczono okolicznościowe medale. Przy górniczej orkiestrze śpiewano górnicze pieśni i wznoszono wiele toastów.