W dniach 2-4 czerwca 2023r. Członkowie Zakładowego Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy KGHM ZANAM S.A. zwiedzali Kopalnię Soli „Wieliczka”, której rangę podkreśla obecność na Pierwszej Liście Światowego Dziedzictwa Kulturalnego i Naturalnego UNESCO. Członkowie Koła mieli okazję zapoznać się ze stosowanymi w przeszłości metodami wydobycia i transportu soli oraz z dawnymi narzędziami i maszynami górniczymi. Podziwiano także niespotykane na powierzchni krajobrazy: solankowe jeziora i przepiękne podziemne komory. Dla uczestników Wycieczki zorganizowano uroczysty obiad w Komorze Warszawa, którą zdobi ogromny modernistyczny relief, wykuty przez górników – rzeźbiarzy, na jednej z solnych ścian. Spotkanie miało również na celu integrację kadry inżynieryjno-technicznej zrzeszonej w Kole Zakładowym SITG przy KGHM ZANAM S.A. Podczas spotkania wysłuchano także wystąpienia Prezesa Koła SITG przy KGHM ZANAM S.A. – Jerzego Głoda, który przedstawił wielowiekową i bogatą historię Kopalni Soli „Wieliczka”.