W dniach 24-25.06.2022 w Częstochowie w „Domu Technika” odbyła się Konferencja Naukowo Techniczna Stowarzyszenia Inżynierów
i Techników Górnictwa. Współorganizatorami konferencji byli: Zarząd SITG Oddział Częstochowa. W konferencji udział wzięli przedstawiciele Oddziałów SITG Lubin, Bukowno, Bełchatów i Częstochowa.

Po przywitaniu gości przez Prezesa Zarządu Oddziału SITG Częstochowa – Kolegi Henryka Słomiana, głos zabrał Prezydent miasta Częstochowy Pan Krzysztof Matyjaszczyk, który opowiadał min. jak ogromny wpływ na rozwój regionu miało lokalne górnictwo.
Po otwarciu konferencji rozpoczęły się obrady, w trakcie których prezentowane były referaty w podziale na trzy sesje tematyczne: Górnictwo Rud Miedzi, Górnictwo Rud Cynku i Ołowiu oraz Górnictwo Rud Żelaza.

Prelekcje dotyczące Górnictwa Rud Miedzi przedstawił kol. Robert Leszczyński z SITG Oddział Lubin, natomiast kol. Paweł Kopydłowski z Koła Seniorów w Częstochowie przedstawił zarys historyczny dotyczący Górnictwa Rud Cynku, Ołowiu oraz Żelaza. Konferencja stanowiła szerokie forum wymiany doświadczeń, a jej wartość edukacyjną trudno przecenić. Kolejną częścią konferencji był przejazd na zwiedzanie Muzeum Górnictwa Rud Żelaza w Częstochowie, gdzie wszyscy obecni mogli zapoznać się ze stałą wystawą pt.: „Dzieje Górnictwa Rud Żelaza”, zlokalizowaną w podziemnych korytarzach wydrążonych w latach 1974-1976 pomiędzy Pawilonami Wystawienniczymi Muzeum Częstochowskiego w Parku im. ks. Stanisława Staszica. Stanowi ona w całości model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud żelaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej. Wystawa przybliża tradycje górnicze leżące u podstaw rozwoju gospodarczego Częstochowy i regionu. Częstochowa, znajdująca się po środku rudonośnego pasma zalegającego od Zawiercia po Wieluń, od XIV wieku odgrywała rolę centralnego ośrodka przemysłu górniczego i hutniczego.

Pierwszy dzień konferencji zakończył się biesiadą z ogniskiem, gdzie zostały przeniesione dyskusje, które były kontynuowane w kuluarach, podczas których można było wymieniać poglądy w zakresie górnictwa oraz hutnictwa. Ostatnią atrakcją konferencji było zapoznanie się z historią Jury Krakowsko Częstochowskiej, co zwieńczyła wycieczka na Ruin Zamku w Olsztynie wchodzącego w skład Szlaku Orlich Gniazd. Ruiny zamku Olsztyn koło Częstochowy należą do najlepiej rozpoznawalnych warowni jurajskich. Cylindryczna, wysoka na 35 metrów, wieża przyciąga wzrok już z daleka. Zbudowana z białego wapienia, a nadbudowana z brunatnej cegły, przypomina maszt okrętu unoszącego się na morskiej kipieli.